Velkommen til Fjordskolen, Lysholm. Men først lidt historie og lidt navnegymnastik:
 
Før 1. januar 1980 var der 2 specialskoler i det daværende Roskilde amt; Frihedsvejens skole i Køge (modtog elever fra Greve, Solrød, Skovbo, Køge og Vallø) og Storehede skole i Roskilde (modtog elever fra Bramsnæs, Lejre, Hvalsø, Ramsø, Gundsø og Roskilde). Begge skoler var en del af Statens Åndssvageforsorgs skolesystem, og havde til opgave at undervise åndssvage elever i Roskilde Amt.
Med virkning fra 1. januar 1980 blev skolerne amtskommunale folkeskoler. I 1984 blev skolerne opdelt i 2 børneskoler (Frihedsvejen og Lysholm) og én voksenskole (Specialundervisningscentret for voksne i Roskilde amt).
Året efter i 1985 nedlagdes Storehede skole, for at genopstå som en tvillingeskole til Maglegårdskolen, nu kaldet Specialskolen ved Maglegårdskolen (beliggende bag ved slagteriskolen - tæt ved dyrskuepladsen). Ved samme lejlighed overgik driftsansvaret fra Roskilde amt til Roskilde kommune. Ifølge denne nye aftale skulle Specialskolen varetage specialundervisning i henhold til folkeskoleloven § 20, stk. 2 for børn og unge under 18 år med generelle indlæringsvanskeligheder.
Den 31. juli 1992 blev de 2 børneskoler i Roskilde amt nedlagt – og sammenlagt til en hel nyopført specialskole med navnet Lysholmskolen. Skolen blev i 1996 udbygget til den nuværende størrelse, der kan rumme ca. 50 elever.
I 2002 overgav Roskilde kommune driften til Roskilde amt, solgte bygningen til en Udlejer, som vi nu lejer bygningen af.
Som alle ved opløstes amterne pr. 1. januar 2007, og vi er tilbage i Roskilde kommune igen.
 
I august 2003 blev K-Klasserne (elever med autisme) på Østervangskolen, slået sammen med Lysholmskolen. Navnet skiftede nu til Fjordskolen, og Lysholmskole blev til Lysholmafdelingen. I august 2004 kom Vestre Hedevej til (elever med ADHD). Og Fjordskolen blev en fuldt udbygget specialskole med 3 afdelinger.
 
I 2011 blev Vestre Hedevej og Østervang slået sammen og flyttede ind i det gamle rådhus i Gundsømagle (Sognevej 50). Det nye navn blev: Hedevang.
Således består Fjordskolen nu af 2 afdelinger. Lysholm og Hedevang – og ydermere har vi fået en organisatorisk knopskydning på, da Ungdom og Klub, samt Kommunikationscentret på Elisagårdsvej også er blevet en del af den samlede organisation - nu kaldet under ét Special Center Roskilde.
 
Men bag alle omstruktureringer og omstillinger er Lysholm forblevet Lysholm. Gode gamle traditioner er ført videre og mange lærere trådte deres første ”lærersko” enten på Maglegårdskolen og enkelte helt tilbage fra Storehede skole. Vi har fulgt med tiden. Eller måske har tiden fulgt med os.
 
Tilbage står at Lysholm summer af glade børn og livskvalitet, handlekraft og frihed.
 
Som en kendt præsident engang udtalte: ”Ich bin auch ein Lysholmer”.
    
Store Hede Skole opført i 1881                                         Maglegårdskolen lukkes i 1992 
 
 
 Lysholm står færdig i 1992
 
 
 

SKOLEPORTEN © Skolesoft 2001-14 Information Support